ISS Facility Services AS,
Avdeling ISS 411063 Nordea kantine,
Essendropsgate 7, 0368 Oslo, Organisasjonsnummer 914791723, 81555155

Utviklet av datanova